Язовир Кърджали

Публикувано от На Разходка
10.12.2013
Язовир Кърджали - корица

Язовир Кърджали е третият по големина язовир в България. Разположен е на северозапад от едноименния град, като стената му е на около 3 километра от града. Водата на язовира се акумулира от река Арда, както и от нейните притоци.

Стената на язовир Кърджали е висока 103,5 м. и задържа зад себе си 497,2 млн. кубични метра вода. Строителството на язовира (на стената) е извършено за период от 6 години (1957-1963 година). Стената на язовира е дъгово-гравитачна, бетонна.

Язовирът е построен с основна цел добив на електроенергия, но също така се използва за напояване на земите в околноста на град Кърджали и за промишлени нужди. Водноелектрическата централа, работеща към язовир Кърджали е с мощност 106 МВТ, а средногодишно произведената електроенергия е 160 ГВтч.

Източник на снимки: Интернет

Comments

comments

Оставете коментар