Природен парк „Сините камъни“

Публикувано от На Разходка
16.05.2014
Природен парк Сините Камъни - Сливенско

Природен парк "Сините камъни" - ЗабележителностПаркът „Сините камъни“ се намира в Сливенската планина, като обявяването му за природен парк през 1980 г., е с цел да се опази красивата природа, екосистеми характерни за него и буковите гори в местността. Паркът е част от Старопланинската верига и най-високият му връх е Българка – 1181м. Името му произхожда от едноименния масив, намиращ се в района на парка.
Сините камъни” притежават разнообразен релеф, представен от пещери, долини, върхове, пропасти и т.н.

В парка има богато разнообразие от растения, като 90% от площта му е заета от широколистни гори. Някои характерни представители са явор, цер, мизийски бук, обикновен и келяв габър и други. В парка намират убежище 1027 висши растения, от които 14 са български ендемити – родопска люцерна, румелийско подрумче, одрински лопен и т.н., 6 са застрашени от изчезване, а 43 са в Червената книга. Срещат се и 36 редки видове, като обикновена кандилка, фибигия, халерово котенце и други.

Парк "Сините Камъни" - СливенПо отношение на фауната има много безгръбначни-1153 вида, голямо разнообразие от пеперуди-826 вида и 244 гръбначни животни, от които 32 вида са в Червената книга-вълк, видра, смок мишкар и др. Срещат се заек, сърна, невестулка, дива котка, усойница, пепелянка, а от птиците-сокол скитник, бухал, чучулига, червеноглава сврачка, голям и малък ястреб и много други.

Паркът е първото нещо, за което се сещаме щом чуем Сливен, и е гордост за града.

I am text block. Click edit button to change this text.

"Сините камъни" карта и кординати

Clear

Comments

comments

Оставете коментар