Природен парк „Персина”

Публикувано от На Разходка
16.07.2014
Природен парк Персина - Свищовско-Беленската низина

Персина” е обявен за природен парк през 2000г. Намира се в Свищовско-Беленската низина, заема цялата и дължина. Опазва многобройните острови и влажните крайдунавски зони. Тук е разположен и четвъртият по големина дунавски остров в Европа и най-големия такъв в България-остров Персин, който е дал и името на парка.

priroden-park-persina-rekaПриродният парк е дом и убежище за 475 вида висши растения. От горските видове тук се срещат доста видове върби-ракита, бяла, тричинкова, както и бяла, и черна топола, полски и бял бряст, полски ясен. Тук се съхраняват и видове, защитени от Бернската конвенция, като дяволски орех, четирилистно разковниче и водна лейка.

Разбира се, срещат се и растения, вписани в Червената книга на страната ни-щитовидна какичка, обикновена мехурка, бяла и жълта водна роза и други.

От фауната, тук намират закрила близо 1100 вида-риби, влечуги, земноводни, птици, които са и най-много в парка. В „Персина” гнезди морският орел, който досега е свил 5 гнезда.
Интересно място тук е Беленският комплекс острови-важно и значимо орнитологично място в България, обявен за Рамсарска област. Забележителни и защитени в парка са: резерват „Китка”, местността „Каикуша”, резерват „Персински блата”, природна забележителност „Персии-изток”, забележителности в местността Плавала, както и още много крепости, църкви, некрополи и архитектурни обекти.

Галерия Природен парк „Персина”
Природен парк "Персина" карта и кординати

Clear

Работно време, контакти и информация

Работно време за посещения на Природен парк „Персина”:
от понеделник до петък от 8 -12 и от 13 – 17 часа
почивни дни – събота и неделя.

Цените за водач не са фиксирани и зависят от броя на хората в групата, както и от избрания маршрут и транспорт.

град Белене, ул. “Персин” 5
Телефон: +359 658 326 86
e-mails:
persina@abv.bg
dpppersina@dag.bg
Website: www.persina.bg

Comments

comments

Оставете коментар