Побити камъни „Дикилиташ“

Публикувано от На Разходка
22.07.2014
Побити камъни "Дикилиташ" - Природна забележителност

Побити камъни” е защитена природна забележителност, намираща се на 15км. от Варна. В нея се съхраняват чудните каменни образувания и красивата природа в местността. Другото име на Побитите камъни е „Каменната гора”, която представлява ендемичен природен феномен за Европа. Формата им е цилиндрична и неправилна, а те се отделят в 14 групи. Смята се, че образуването им е в дело на ветровете и морската вода. Всички са еднакво интересни и представляват голяма атракция за туристите.

Побити камъни Дикилиташ

Местността е убежище за много защитени и редки видове от флората и фауната. Тук могат да се видят общо 114 представители на птичия свят, което я прави и подходяща за орнитологичен туризъм.
На места са открити истински находки-предмети и сечива от преди повече от 20-30 хил. години. Други обекти, предизвикващи интерес тук са Бановската група, Слънчевската група, Централната група и Канарата, които обхващат местностите, както следва: община Суворово, община Аксаково и община Девня.

Побити камъни "Дикилиташ" - забележителностВ „Побити камъни” има отлични условия за рекреация, културно-познавателен туризъм, развитие на комуникационната и транспортната инфраструктура.

Има легенда, която разказва, че образуването им се дължи на постъпката на един млад момък.

В миналото тези земи били охранявани от титани, служещи на Бога на морето. Той отишъл в близкото селце, в което живеел този младеж и му казал името си, но го предупредил да пази тайната, защото иначе щял да му отнеме безсмъртието, което му дал сега.
Един ден момъкът срещнал девойка, пламнала любов, но тя била невъзможна, понеже девойката трябвало да се омъжи за водача на морските титани.
Това, обаче, не спряло момъка и той отишъл да я поиска за негова съпруга. Титаните поискали в замяна да узнаят името на Бога на морето. На другата сутрин младежа дошъл при тях. Подреждайки титаните по определен начин, накрая той им казал, че изписал името на Бога с телата им. Бог бил изумен, те също. Заради постъпката на момъка, той решил да накаже титаните, а него да пощади. Когато слънцето изгряло, титани се превърнали в огромни камъни, оставайки така, както ги подредил младежа.
Побитите камъни

Побити камъни карта и координати

Clear

Comments

comments

Оставете коментар