Деветашката пещера

Публикувано от На Разходка
02.10.2013
Уникалната Деветашка пещера

Деветашката пещера – една невероятна природна забележителност

Една от най-големите и интересни пещери в България е именно Деветашката пещера.

Открита през 1921 година, тя продължава да изумява изследователи и туристи. Тя е разположена на около 15км североизточно от Ловеч, близо до село Деветаки. Деветашката пещера е с дължина от 2442 метра, а общата й площ е около 20 000 м2, като максималната височина е цели 60 метра.

До Деветашката пещера се достига по-леко стръмен път (дълъг около километър), който започва малко след отбивката на пътя Ловеч-Левски за село Деветаки.

Деветашката пещера е една невероятна природна забележителност, която е дом на много видове животни, също така там са открити и доста археологически находки. Веднага щом влезнете, ще бъдете изумени от простора и красотата на главната зала в пещерата, която е с площ над 2400 кв.м. и изобилстващи от сталактити и сталагмити.
В Деветашката пещера има истинско многообразие от обитатели. През размножителния период пещерата е затворена за посетители, а това са именно летните месеци – юни и юли. Тук обитават точно 12 вида защитени земноводни като смок мишкар, южен гребенест тритон, обикновена блатна костенурка, жаба дървесница, шипоопашата костенурка. В Деветашката пещера може да откриете и над 82 вида птици, 13 от които са включени в Червената книга, 34 вида бозайници, от които 4 са включени в Червената книга на България и общо 15, които са включени в световния черен списък.

Красивата Деветашка пещера

В Деветашката пещера са открити и археологически находки и по-точно в една от залите, наречена „Олтара“. При направени там разкопки, са открити едни от най-интересните останки от времето на неолита.

В миналото, Деветашката пещера е използвана...

...както за съхранение на храните от държавния резерв, така след това става засекретен военен обект и след 1950 година, пещерата е използвана за съхранение на огромни количества петрол. За съжаление не е останало нищо от тогавашната инфрастурктура, двата моста, ж.п. и автомобилен път водещи до пещерата са разрушени.

Comments

comments

Оставете коментар